THỜI ĐẠI HẢI TẶC 3D
15:53:36|15/06 Chúc mừng người chơi Boc*** nổ hũ 320,900 Kim cương 11:13:38|11/06 Chúc mừng người chơi kha*** nổ hũ 312,900 Kim cương 12:17:26|07/06 Chúc mừng người chơi shy*** nổ hũ 732,000 Kim cương 21:12:24|26/05 Chúc mừng người chơi dtt*** nổ hũ 402,200 Kim cương 11:43:29|22/05 Chúc mừng người chơi cau*** nổ hũ 711,300 Kim cương 13:36:17|16/05 Chúc mừng người chơi nog*** nổ hũ 336,200 Kim cương 00:55:45|13/05 Chúc mừng người chơi Tua*** nổ hũ 165,400 Kim cương 21:33:55|09/05 Chúc mừng người chơi her*** nổ hũ 375,400 Kim cương 11:14:27|07/05 Chúc mừng người chơi hai*** nổ hũ 0 Kim cương 09:09:50|07/05 Chúc mừng người chơi Tua*** nổ hũ 826,600 Kim cương